Oldalak

2017. március 29., szerda

Fűszer- és gyógynövények...

A gyógynövényeknek az egészséges életmód, megelőzés, egészség fenntartás és a gyógyításban betöltött szerepe révén nagy jelentősége van az egészségiparban, fontos alapanyagokat szolgáltat továbbá a kozmetika és vegyipar számára. Az első világháborút követően egészen a rendszerváltás utáni néhány évig Magyarország egyfajta "gyógynövény nagyhatalom" volt. E periódus végén évente 37-42 ezer hektár között mozgott a gyógynövényekkel hasznosított terület és az előállított drogtömeg 35-40 ezer tonna/év volt. Hazánkban mintegy 120-130 növényfaj gyűjthető, de ebből a legfontosabb, mintegy 70-80 faj kerül rendszeres begyűjtésre a természetes élőhelyekről. Napjainkban – az elérhető gyűjtőterületek drasztikus csökkenése, a korábbi felvásárlást végző vállalkozások számának visszaesése, továbbá a gyógynövény alapú termékek többségében a magyar növényi alapanyag helyett jellemzően használt importált extraktumok és kivonatok miatt - a gyógynövények termesztő területe maximum 18-21 ezer hektár, az előállított drogtömeg pedig már jóval 30 ezer tonna alatti, a gyógynövények gyűjtésének és termesztésének becsült termelési értéke 10 milliárd forint. A vadon termő, gyűjtött gyógynövények aránya a 70%-ot is meghaladja. A „természetes” készítmények iránt a fogyasztói igény számottevő, ugyanakkor ez a lehetőség jelenleg nincs kihasználva.
A fűszernövény ágazat fejlődése csak a nagy hozzáadott értéket jelentő termékeiket értékesíteni képes termelői közösségek létrejöttével lehetséges. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vendéglátó-ipari szakképzésre és a fogyasztói tájékoztatásra, ezeken keresztül lehet a valóban minőséget képviselő, hazánkban termelt és földolgozott fűszernövények és fűszerek használata iránt fogékonnyá tenni a fogyasztókat. A minőségi magyar fűszerpaprika őrlemény világszerte ismert gasztronómiai termékké fejleszthető.
A gyógynövények gyűjtése, felvásárlása, termesztése valamint az előállított készítmények gyártása és forgalomba hozatala szempontjából alapvető fontosságú az ágazat sajátosságait kezelni képes jogi-adminisztrációs háttér. Az ágazat jellegénél fogva továbbfejlődése csak a termékpályát átfogó integrációban lehetséges. Ez egyrészt a szakszerű, kontrollált gyűjtéshez, másrészt a megfelelő mennyiségű és egységes minőségű árualapot biztosító technikai- és technológiai, minőségbiztosítási fejlesztések, az öntözés fejlesztése és a szárítás korszerűsítése megvalósításához szükséges.
A piaci csatornákat a gyógynövény drog (alapanyag), készítmények területén pedig a hatóanyagok, intermedier anyagok és piacképes végtermékek esetében is fel kell építeni. Gyógynövények esetében országos szintű start munkaprogramok keretében, az önkormányzatok együttműködésével a közfoglalkoztatású projektekben és szociális szövetkezeti programokban is lehetséges az integrált termesztés.
A termesztés fejlesztése érdekében szükség van a vadon termő, piacképes gyógynövények termesztésbe vonására irányuló kutatás intenzívebbé tételére, valamint a biológiai alapok fajtaválasztékának korszerűsítésére és bővítésére.

A madárinfluenzáról...

A madárinfluenza-járvány európai mértékű probléma, érintettek a nagy baromfitermelő országok, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Bulgária is. Mivel Európában mindenhol komoly problémát jelent a tenyészanyag fenntartása is, így lassan, nyár végén-ősszel állhat helyre a termelés.
Hazánkban az elmúlt hónapokban 3,2 millió madarat kellett leölni, ezek összértéke több mint 9 milliárd forint. A termelőket kártalanítják. Annak ellenére, hogy hamarosan feloldják a korlátozó intézkedéseket, a veszély még korántsem múlt el, hiszen a vadmadarak még jó ideig hordozhatják ezt a vírustörzset, így más lehetőség nincs, mint a megelőzés.

Támad a tafrina

Az őszibarack-termelők számára a vegetációs idő első bosszúságát a tavaszi időszakban a tafrina okozhatja. A fajták és fák fogékonysága nagy mértékben függ a terület mikroklímájától és az adott fajtától is. A tafrinás betegség eredményeként a levelek fodrosodni fognak, ráncosak és törékenyek lesznek, súlyos esetben pirosas elszíneződést is láthatunk. A tafrinás betegség ellen rezes lemosópermetezéssel kezdhetjük a védekezést tavasszal, a rügypattanást megelőzően.

Új erdészeti pályázatok

Két új pályázatot ismerhettek meg az erdőgazdálkodók 2017. március 27-én a Vidékfejlesztési Program keretében. A felhívások összesen 6,24 milliárd forint értékben nyújtanak támogatást erdészeti beruházásokra, illetve erdészeti genetikai erőforrások fejlesztésére. Az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című pályázatra 2017. április 28. és 2019. március 29. között nyújthatók be a kérelmek, az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” elnevezésű felhívásra pedig 2017. június 1. és 2017. december 4. között lehet pályázni a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon.

Könyvek...

Szőnyegi Sándor - Kalmár Károly: Szemestermény tárolók károsítói és az ellenük való védekezés
A kézikönyv hézagpótló könyvként jelent meg, mivel az elmúlt 30 évben e témával kapcsolatos szakanyag nem került kiadásra. A Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomások szakemberei által készített mintegy 200 oldalas munka részletesen ismerteti.
Beke János: Terményszárítás
A kézikönyv célkitűzése, hogy bemutassa és elterjessze azokat a korszerű szárítási technológiákat, amelyek a korábbiaknál jobb minőségi jellemzők mellett az energiaigény csökkentését is lehetővé teszik.
Bak János - Kelemen Zsolt - Dr. Tóth László: Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése
A szerző részletesen ismerteti a betakarítás és a silózás gépeit, a silózás technológiai lépéseit, a toronysilókat, a fóliazsákos erjesztést, de kitér a szálas takarmányok csomagolására, csomagológépeire is.
Arun S. Mujumdar, Beke János: Gyakorlati szárítás
A könyv célja az, hogy áthidalja a tankönyvek és a kézikönyvek közötti „szakadékot” a szárítás területén. Kiadvány címe akár az is lehetne: „Minden, amit a szárításról tudni kell, de nem tudni, kit is kellene megkérdezni”.
Dr. Csomós Zoltán: A gépesítés és gépi technológia fejlesztése a mezőgazdaságban
A kiadvány két fő része a mezőgazdasági szállítás, rakodás gépesítése és a szemestermények szárítása és tárolása.
A növényvédelem célja

A növényvédelem, a növényvédő szerek kezelése során az emberekre, állatokra, növényekre és a környezetre gyakorolt káros hatások bekövetkezésének elkerülése.
Főbb előírások (5/2001. (I. 16.) FVM r. és a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes r. alapján): Csak hatóságilag engedélyezett szer használható fel, és csak az engedélyokiratban foglaltaknak megfelelően. A növényvédő szer címkéjén, ill. a használati utasításban foglaltakat be kell tartani. Az adott növényvédő szer felhasználásához csak a megfelelő képzettséggel rendelkező jogosult.
A növényvédő szereket és a göngyöleget elkülönített raktárban lehet tárolni. Növényvédő szerek raktárkészletéről a forgalmi kategóriának megfelelő, naprakész nyilvántartást kell vezetni. A raktárkészletek számlabizonylatait 5 évig meg kell őrizni. Az elvégzett növényvédő szeres kezelésekről naprakész nyilvántartást (permetezési napló) kell vezetni, és 5 évig meg kell őrizni.
A veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni a lejárt szavatosságú szerekre. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök hulladékának kezelésére külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
A légi növényvédelmet szakirányítónak kell irányítani.
Növényvédő szer kijuttatásával kizárólag 18. életévét betöltött férfi foglalkoztatható, aki orvosi vizsgálatokon erre alkalmasnak minősült. A növényvédő szeres munka során, ill. megkezdése előtt és azt követően nyolc órán belül nem szabad alkoholt fogyasztani. Az előírt védőeszközök viselése kötelező. A kezelt területre belépni a növényvédő szer teljes száradása, ill. a munka-egészségügyi várakozási idő lejárta előtt kizárólag az előírt védőeszközben szabad.
A növényvédő szerek adagolásához, hígításához, kezeléséhez a raktárban és a munkavégzés helyén feltűnően megjelölt és biztonságos munkaeszközöket kell használni, amelyeket más célra felhasználni nem szabad. Külön kell kezelni a gyomirtó szerek kiméréséhez használatos eszközöket.

Szaktanácsadás...

Megjelent a Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című felhívás is, amely az alábbi linken található:


A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-től 2017. december 29. napjáig van lehetőség.